بیمه بدنه

بیمه بدنه

معرفی بیمه نامه بدنه


در بیمه های بدنه، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیل هایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند.کلیه مالکان اتومبیل ها و یا اشخاصی که در قبال اتومبیل مسئولیت دارند و اتومبیل از سوی مالک به آنها تحویل داده شده است به این بیمه نامه نیاز دارند.
این بیمه نامه اتومبیل شمارا در مقابل خطراتی همچون آتش سوزی،سرقت کلی،خساراتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه  به آن وارد شود و ... تحت پوشش قرار میدهد.

اهداف بیمه نامه بدنه


 پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی های بیمه گزاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و  ایجاد هزینه های پرداخت خسارت میگردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.
 در بیمه های بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیل هایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند و این قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات میگردد:

 1.  سال ساخت اتومبیل
  حداکثر بیش از 10 سال از تولید و مونتاژ وسایل نقلیه سواری در زمان معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد،البته برای پوشش بیمه بدنه اتومبیل  های سواری با قدمت 10 سال ساخت برای هر سال 5% اضافه بر نرخ بعنوان قدمت  سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بیمه های اصلی اضافه گردیده و صدور بیمه  نامه برای اتومبیل هایی که بیش از 20 سال از ساخت آنها گذشته باشد نیاز به  مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل دارد.
 2.  بازدید اولیه از اتومبیل
  راه دیگر اثبات قابلیت پوشش بیمه بدنه برای  اتومبیل های معرفی شده،کارشناسی بازدید اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده  توسط کارشناس مورد تأیید شرکت است که کارشناس مزبور باید دارای مجوز  کارشناسی بازدید اولیه و کد اختصاصی بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بیمه نامه بدنه تهیه نماید.

 خسارت ها و هزینه تحت پوشش بیمه بدنه حادثه: خسارتی که از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد  اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگون و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین  حرکت، اجزا و یا محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت  شود. 

 آتش سوزی: خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد. 
 سرقت کلی: در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا  شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن  خسارت وارد شود.  خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
 خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

 پوشش اضافی - هزینه های قابل تامین هزینه‌های متعارفی که بیمه‌گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و  جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک‌ترین  محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می‌نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت  وارده قابل جبران خواهد بود.


  خسارت های مستثنی شده یا غیر قابل جبران


 •  خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان.
 •  خسارتهایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.
 •  خسارتهای وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آن که موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.
 •  خسارتهای وارده بر اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.
 •  خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.
 •  خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه
 •  کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد. 

غیر قابل پوشش - خسارت های غیر قابل جبران یا خسارت هایی که از تعهد بیمه گر خارج است

 
 •  خسارتهای ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم
 •  خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
 •  خسارتهایی که عمداً توسط بیمه‌گذار، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود.
 •  خسارتهای وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آن‌که عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
 •  در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی  باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و  رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام  اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.
 •  خسارتهای ناشی از حوادثی  که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد  مخدر و یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.
 •  خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و جاز  به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.
 
 
 

  پوششهای تکمیلی در بیمه بدنه
 

 

 •  سرقت در جا لوازم و قطعات وسایل نقلیه مورد بیمه :چنانچه لوازم  اتومبیل(بدون سرقت کلی خود اتومبیل)در حال توقف دزدیده شود پوشش خطرات اصلی  قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گزار میتواند هنگام صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا برای لوازم معینی مانند(رایو - پخش،رینگ و  لاستیک،آینه های بغل و ...) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزیی قطعات مورد نظر را پوشش بیمه سرقت درجا قرار دهد لازم  بذکر است ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از 20% ارزش  وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد و حق بیمه مربوطه 3% ارزش کل  قطعات و لوازم مورد تأیید کارشناس بازدید اولیه و توافق بیمه گر وبیمه گزار  میباشد.
 
 •  غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام  تعمیرات:هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر برای مدتی قابل استفاده  نباشد و در تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب  به بیمه گزار پرداخت میگردد در صورت خرید این پوشش حداکثر تعهد بیمه گر  برای مدت 30 روز عدم استفاده از وسیله نقلیه خواهد بود که به ازای هر روز  20.000 ریال میباشد و سه روز اول آن به عنوان فرانشیز کسر خواهد گردید  مشروط به اینکه جمع کل غرامت بابت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل از  20% مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نکند،مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت  تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعیین میشود.
 
 •  شکست  شیشه های وسیله نقلیه مورد بیمه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد  تعهد بیمه گر:با درخواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه جزیی شکست به تنهایی و  به غیر از خطرات اصلی مانند شکست (بواسطه تغییر دما و یا متراکم شدن هوا  در داخل وسیله نقلیه) تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد،  خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 10% به عنوان  فرانشیز خواهد بود و حق بیمه آن 5% حق بیمه سالانه
 
 •  نوسانات قیمت  :افزایش ارزش وسایل نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت مشروط بر اینکه  وسیله نقیله هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد می  تواند تا میزان 25% ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طول مدت  قرارداد مورد قبول قرار گیرد. بدیهی است افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه  به علت نوسانات قیمت فقط در خسارت های جزیی و حداکثر تا مبلغ 10.000.000  ریال قابل پرداخت می باشد، حق بیمه مربوطه برابر 5% حق بیمه سالانه بیمه  بدنه تعیین و محاسبه می گردد.
 
 •  بلایای طبیعی (سیل - زلزله -  آتشفشان ) :مطابق ماده پنجم بند 2 شرایط عمومی بیمه نامه خطرات طبیعی مانند  زمین لرزه، سیل، آتشفشان از خطرات مورد تعهد بیمه گر مستثنی گردیده ولی  برابر با موافقت هییت مدیره محترم شرکت مقرر گردید از تاریخ 07/09/77 پوشش  مذکور در تعهدات بیمه گر قرار گیرد. حق بیمه مربوطه 5% حق بیمه سالانه بیمه  نامه بدنه اتومبیل تعیین و محاسبه می گردد.
 
 •  خطرات تبعی (رنگ -  مواد شیمیایی - اسید پاشی) :از آنجاکه خطرات و خسارات ناشی از پاشیدن اسید،  رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی خودرو مشمول بند 1 ماده پنجم شرایط عمومی  بیمه نامه بدنه نمی گردد ولی طبق موافقت هییت مدیره محترم شرکت مقرر گردید  از تاریخ 07/09/77می توان خطرات مذبور را با دریافت 5% حق بیمه سالانه تحت  پوشش قرار داد

 • پوشش حذف فرانشیز: همانطور که‌ می‌دانید پرداخت بخشی از خسارت به عهده ‌‌بیمه‌گذار است که به آن فرانشیز‌ می‌گویند. با خرید پوشش حذف فرانشیز،‌ می‌توانید خسارت‌های به وجود آمده را به صورت کامل از شرکت بیمه‌ دریافت ‌کنید.

            تخفیف بیمه بدنه     

    

تخفیفات بیمه بدنه به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛ 
 1. تخفیفات اصلی شامل موارد زیر است:    
  تخفیف خودرو صفر کیلومتر : تخفیف خودروی صفر کیلومتر بین 20 تا 30درصد در نظر گرفته می‌شود.    
  تخفیف عدم خسارت : این تخفیف به ازای تعداد سال‌هایی که از بیمه بدنه خود استفاده نکرده باشید، به شما تعلق‌ می‌گیرد. تخفیف عدم خسارت در اکثر شرکت‌ها 4ساله و در برخی شرکت‌های بیمه ساله اعمال می‌شود. ترتیب تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه در جدول زیر قابل مشاهده است:    
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  1. تخفیف بیمه بدنه
  1. سال اول
  1. سال دوم
  1. سال سوم
  1. سال چهارم
  1. سال پنجم
  1. اغلب شرکت‌‌های بیمه
  1. 25%
  1. 35%
  1. 45%
  1. 60%
  1. بیشتر شرکت‌‌های بیمه تخفیف را 4 ساله اعمال‌ می‌کنند.
  1. برخی شرکت‌‌های بیمه
  1. 30%
  1. 40%
  1. 50%
  1. 60%
  1. 70%
           
       تخفیف نقدی: این تخفیف مربوط به پرداخت نقدی ‌‌حق‌بیمه است و در تمام شرکت‌ها 10 درصد در نظر گرفته می‌شود.    
       تخفیفات فرعی شامل موارد زیر است:     
  1. تخفیف ارزش خودرو        
  2. تخفیفات گروهی        
  3. تخفیف خودروهای وارداتی        
  4.  تخفیف برخی از مشاغل      
  5. هیئت علمی
  6. ایثارگری
  7. طرح‌های
  8. دارندگان بیمه شخص ثالث
  9. منطقه آزاد
  10. دارندگان بیمه عمر
  11. دارندگان حساب بلندمدت
  12. خودرو صفرکیلومتر
  13. تشویقی به مناسبت اعیاد و زمان‌های خاص و ...        
       این گروه از تخفیفات نسبت به هر شرکت بیمه متفاوت است.            خسارت هایی که بیمه بدنه پوشش نمی دهد        

    

خسارت هایی که طبق قوانین بیمه بدنه توسط شرکت های بیمه پوشش داده نمی شوند شامل خسارت هایی است که در اثر ریسک های زیر     به وجود می آید:     

 1. جنگ، شورش، حمله یا اعتصاب        
 2. خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل انفجارهای هسته‌ای        
 3. خسارت‌های عمدی توسط بیمه‌گذار، ذی‌نفع یا راننده خودرو             
 4. تعقیب و گریز از پلیس (مگر آنکه گریز از پلیس توسط فرد دیگری به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک خودرو انجام شود)            
 5. رانندگی‌ بدون گواهینامه / گواهینامه باطل شده / گواهینامه غیر مرتبط با وسیله نقلیه (مثلا راندن اتومبیل با گواهینامه موتور)         
 6. نکته: تمام شدن اعتبار گواهی‌نامه به معنای باطل شدن آن نیست.         
 7. مستی و استفاده از مشروبات الکلی، مواد روان‌گردان یا مخدرها        
 8.  بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر (به جز خودروهایی که مجاز به بکسل کردن باشند)        
 9. حمل بار بیشتر از حد مجاز        

            مراحل دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو  

       

        اگر در تصادفی شما مقصر حادثه باشید و یا خسارت واردشده به خودروی شما بیشتر از میزان سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث مقصر     حادثه باشد،‌ می‌توانید برای دریافت خسارت از بیمه بدنه خودروی خود اقدام کنید. مراحل دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو به  شرح زیر است:     


 1. بیمه‌گذار موظف است حداکثر   5  روز بعد از تاریخ حادثه، خسارتی که به وسیله نقلیه خود وارد شده است را به شرکت بیمه اعلام کند.         
 2.  ‌‌بیمه‌گذار باید با مراجعه به یکی از مراکز نیروی انتظامی و یا راهور اقدام به اخذ کروکی نماید.         
 3. زیان‌دیده موظف به مراجعه به شرکت‌های بیمه و انجام پیگیری‌های لازم می‌باشد.         
 4.  بیمه‌گذار باید خودروی خود را به یکی از تعمیرگاه‌های مجاز و یا یکی از پارکینگ‌‌های مخصوص به شرکت بیمه منتقل کند.         
 5. پس از انتقال خودرو به تعمیرگاه و یا پارکینگ شرکت بیمه، کارشناس شرکت بیمه برای ارزیابی میزان خسارت از خودرو   بازدید می‌نماید.        
 6. مرحله بعدی بازسازی و تعمیر کامل خودرو‌ می‌باشد.         
 7.  پس تکمیل و اتمام تعمیرات، کارشناس بیمه‌گر برای اطمینان از سلامت خودرو برای بار دوم از خودرو بازدید‌ می‌کند.         
 8.  چک خسارت توسط شرکت بیمه به مالک خودرو پرداخت‌ می‌شود.
 9.  در نهایت بیمه‌گذار باید اقدام به ترمیم سرمایه اتومبیل خود نماید.


انتقال بیمه بدنه به شخص دیگر

بیمه بدنه اتومبیل برای شخص بیمه‌گذار است و در صورت خرید خودروی جدید،  قابلیت انتقال به خودروی جدید را دارد. کافیست با ارائه مدارکی مانند کارت  ماشین و مشخصات خودروی جدید به شرکت بیمه خود مراجعه کنید و با الحاقیه  تغییر نوع سیستم و قیمت جدید، بیمه‌نامه را خودروی جدید انتقال دهید. باید  بدانید که خودروی جدید نیاز به بازدید کارشناس دارد.


مقایسه کارت طلایی با بیمه بدنه

 1. با کارت طلائی جهت تعمیر خودرو فقط باید به نمایندگی‌های مجاز مراجعه  کنید. ولی در بیمه بدنه شما وجه نقد خسارت را دریافت می‌کنید و می‌توانید  به یک تعمیرگاه با خدمات مناسب مراجعه کنید درحالی‌که در نمایندگی عملاً  این‌گونه نیست و محدودتر خواهید بود.
 2. کارت طلایی بازدید‌های دوره‌ای و خرابی قطعات را تحت پوشش قرار می‌دهد  اما بیمه بدنه فقط  خسارت‌های واردشده به خودرو را در جریان تصادفات،  واژگونی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می‌دهد.
 3. در بیمه بدنه بعد از هر خسارت مبلغی به‌عنوان فرانشیز کسر می‌شود. از  حادثه اول ۱۰% الی حادثه سوم که ۳۰% است درصورتی‌که در کارت طلایی فرانشیز  کسر نمی‌شود.
 4. در بیمه بدنه فقط یک‌بار می‌توانید از پرداخت خسارت بدون کروکی در طول  زمان بیمه‌نامه استفاده کنید اما این محدودیت برای کارت طلایی وجود ندارد.
 5. قیمت بیمه بدنه از کارت طلایی ارزان‌تر است.

چگونه بیمه بدنه خودروی خود را فسخ کنیم؟

فسخ  بیمه بدنه چه از سمت بیمه‌گر باشد چه از سمت بیمه‌گذار باید به صورت کتبی  صورت گیرد و به صورت رسمی به طرف مقابل اعلام شود. بعد از اعلام رسمی فسخ  به طرف مقابل، بیمه بدنه کماکان تا ده روز اعتبار دارد. پس از فسخ بیمه  بدنه (از سمت بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا به خودی خود)، ارزش بیمه بدنه تا  تاریخ سررسید که در قانون اصطلاحاً حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامیده میشود،  به صورت روزشمار حساب میشود و به بیمه‌گذار بازگردانده میشود؛ مگر آنکه

 • بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپرداخته باشد (در خرید قسطی بیمه بدنه)
 • بیمه‌گذار و بیمه‌گر در مورد تشدید خطر به توافق نرسیده باشند.
 • بیمه‌گذار سهواً یا عمداً در ارائه برخی اطلاعات صادق نبوده باشد.
 • بیمه‌گر علیرغم کاهش ریسک، حاضر به ارائه تخفیف بیمه‌گذار نشده باشد و به همین دلیل، بیمه‌گذار بیمه بدنه خود را فسخ کرده باشد.
 • بیمه‌گر فعالیت خود را به هر دلیلی متوقف کرده باشد و به همین دلیل، بیمه‌گذار مجبور به فسخ بیمه بدنه خود شده باشد.
 • به علت وقوع حوادثی که در حوزه پوشش بیمه بدنه نبوده است، بیمه‌نامه بدنه خودرو به خودی خود فسخ شده باشد.

در هنگام فروش خودرو، بیمه بدنه را چگونه فسخ کنیم؟

در  هنگام فروش خودرو، میتوان بیمه بدنه را فسخ و باقی حق بیمه بدنه را تا  تاریخ سررسید از بیمه‌گر دریافت کرد. همچنین درصورتیکه بیمه‌گذار بخواهد  میتواند بیمه بدنه خودروی خود را به مالک جدید بسپارد و تعهدات شرکت بیمه  در قبال مالک جدید ادامه پیدا کند.

نکته مهمی که در این  میان مطرح است آن است که در صورت انتقال مالکیت خودرو، بیمه‌گر هیچ گونه  مسئولیتی در قبال خسارتهای واردشده در مقابل مالک جدید ندارد؛ بنابراین  درصورتیکه هنگام خرید خودرو، فروشنده اصرار بر آن کند که میتوان خسارت  واردشده به خودرو را از طریق بیمه بدنه دریافت کرد، خریدار نباید این موضوع  را قبول کند؛ چراکه بیمه بدنه متعلق به شخص است نه خودرو.