شنبه 17 خرداد 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    در بیمه های عمر و پس انداز چه خطراتی تحت پوشش قرار دارد و چه مزایایی را دارا می باشد ؟

     در بیمه های عمر و پس انداز چه خطراتی تحت پوشش قرار دارد و چه مزایایی را دارا می باشد ؟

    فوت  به هر علت و از کارافتادگی و فوت ناشی از حادثه تحت پوشش این نوع بیمه  نامه می باشد.  بیمه گذار پس از گذشت مدت 2 سال از شروع بیمه نامه وپرداخت  حق بیمه مربوطه  می تواند از محل بیمه نامه خود  وام دریافت نماید و یا پس  از گذشت مدت 6 ماه  ( و پرداخت حق بیمه مربوطه ) نسبت به انفساخ ( بازخرید )  بیمه نامه اقدام نماید .