سه شنبه 17 تیر 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ بیمه بدنه

    بیمه بدنه خودرو در کدام بخش ها ضروری است؟

     بیمه بدنه خودرو در کدام بخش ها ضروری است؟

    با  توجه به بررسی ریسک هایی که خودروی شما با آن مواجه است بنا به تشخیص شما  ضرورت ها مشخص می گردد و بیمه ایران با عنایت به درخواست پوشش ها از جانب  شما بیمه نامه را ارائه می نماید در نتیجه بعنوان مثال اگر خودروی شما در  معرض خطر سرقت در جا نباشد خرید این پوشش ضرورتی ندارد و ....