شنبه 17 خرداد 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    مدت بیمه نامه آتش سوزی چقدر است؟

    مدت بیمه نامه آتش سوزی چقدر است؟

    بیمه‌نامه  آتش‌سوزی مانند سایر بیمه‌های دیگر معمولاً از ساعت 24 روز معین شروع  می‌شود و تا ساعت 24 روز معین (مثلاً یکسال بعد) خاتمه می‌یابد. مدت بیمه  آتش‌سوزی معمولاً یکسال است، برای زمانهای کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و  برای مدت زمان مازاد بر یک یکسال از تعرفه روز شمار استفاده می‌شود.