سه شنبه 17 تیر 1399
  آزمایشی
  اخبار

  فرصت دوباره به بیمه شدگان روستایی برای پرداخت حق بیمه

  فرصت دوباره به بیمه شدگان روستایی برای پرداخت حق بیمه

  🔸 روستائیان و عشایر بیمه شده‌ای که در پرداخت حق بیمه کمتر از یک سال تاخیر دارند، می‌توانند برای پرداخت حق بیمه به مراکز اجرایی و کارگزاری‌های مربوطه مراجعه کنند.    

   مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان هرمزگان گفت: گفت:بیمه شدگان روستایی از این به بعد می‌توانند حق بیمه را در چهار قسط پرداخت کنند.

  🔸محمد علی دشوارگر افزود: همچنین بیمه شدگانی که درآمد آنان افزایش یافته می‌توانند برای افزایش پرداخت مستمری اقدام کنند و به سطح بالاتر ارتقا یابند.