سه شنبه 17 تیر 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ بیمه بدنه

    سرقت درجای کلی یعنی چه؟ با سرقت کلی چه تفاوتی دارد؟ ایا شامل دزدی درجای قطعات ولوازم وسیله نقلیه میشود؟

    سرقت درجای کلی یعنی چه؟ با سرقت کلی چه تفاوتی دارد؟ ایا شامل دزدی درجای قطعات ولوازم وسیله نقلیه میشود؟

    با  سلام و احترام.سرقت درجای کلی یعنی اگر خودرویی به حالت پارک باشد و لوازم  خودرو سرقت شود خسارت وارده قابل جبران است.سرقت کلی یعنی خودرو توسط سارق  به محل دیگری منتقل شود که ممکن است در آینده کشف شود یا نه