شنبه 29 شهریور 1399
  آزمایشی
  بیمه

  در هنگام تصادف با حیوانات، چگونه خسارت پرداخت میگردد؟

  در هنگام تصادف با حیوانات، چگونه خسارت پرداخت میگردد؟

  در تصادف با احشام (چهارپایان) در سطح گذرگاهها، خساراتی که برای آنها اتفاق می‌افتد از محل پوشش مالی بیمه‌نامه شخص‌ثالث پرداخت می‌شود. حداکثر میزان خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه، بستگی به پوشش مالی بیمه‌ شخص‌ثالث دارد که در بیمه‌نامه منظور گردیده است.

  میزان خسارت وارده در تصادف با احشام و حیوانات مانند سایر تصادفات بر‌اساس نظر کارشناسی مشخص میشود.

  بدانید که

   اگر تصادفات مربوط به گاو و گوسفند و حیوانات حلال‌گوشت باشد، خسارت بعد از تشکیل پرونده و بر اساس وزن گوشت آن حیوان پرداخت می‌شود.

   اگر تصادف با حیواناتی باشد که دارای مالک هستند مانند سگ قلاده‌دار و یا اسب‌های مسابقه‌ای، میزان خسارت بر اساس ارزش این حیوانات که توسط کارشناس مشخص می شود پرداخت می‌گردد.

   اگر تصادف با حیوانات ولگرد مانند سگ و گربه باشد جریمه‌ای پرداخت نمی‌شود. ماده قانون مشخصی برای تصادف با حیوانات ولگرد وجود ندارد و جریمه‌ای هم در قانون لحاظ نشده است و نمیتوان راننده‌ای را به‌خاطر این تصادفات جریمه کرد.
  لبته بر اساس مسئولیت اجتماعی در زمان تصادف با هر حیوانی باید برای مداوا، این حیوانات را به مراکز درمانی منتقل کرد.