چهار شنبه 22 مرداد 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ بیمه بدنه

    در صورت استفاده از بیمه بدنه آیا از تخفیف بیمه شخص ثالث در سال بعد کاسته میشود؟ با تشکر

    در صورت استفاده از بیمه بدنه آیا از تخفیف بیمه شخص ثالث در سال بعد کاسته میشود؟ با تشکر

    با  سلام و احترام.در صورت استفاده از بیمه نامه بدنه زمان تمدید بیمه نامه  بدنه تخفیفی ارائه نمی گردد اما تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث به قوت خود  باقیست