شنبه 29 شهریور 1399
    آزمایشی
    اخبار

    خریداران بیش از یک خودرو باید مالیات بدهند

    خریداران بیش از یک خودرو باید مالیات بدهند

    براساس سازکاری که در دست اجراست، وزارت امور اقتصادی و دارائی به ماجرای تحویل خودروهای معوق خودروسازان ورود کرده و از کسانی که با هدف فروش و کسب درآمد، در فروش اینترنتی خودروسازان شرکت کرده اند، مالیات می‌گیرد