سه شنبه 17 تیر 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ بیمه بدنه

    بیمه ‌بدنه‌، خسارتهای‌ ناشی‌ از کدام‌ خطرها راجبران‌ می‌کند ؟

    بیمه ‌بدنه‌، خسارتهای‌ ناشی‌ از کدام‌ خطرها راجبران‌ می‌کند ؟

    1-آتش‌سوزی‌،  انفجار و صاعقه‌. ۲ - سرقت‌ کلی ‌اتومبیل‌ و طبق‌شرایط بیمه‌نامه‌،سرقت  ‌لوازم‌ اضافی‌ و غیره‌. ۳ - واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌. ۴ -  هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌که‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی ‌در تعمیرگاه‌  است‌.