یکشنبه 06 بهمن 1398
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    بیمه نامه آتش سوزی طرح مهر چه چیزی را تحت پوشش قرار می دهد؟

    بیمه نامه آتش سوزی طرح مهر چه چیزی را تحت پوشش قرار می دهد؟

    طرح  مهر که بیمه‌های متنوع آتش‌سوزی، مسئولیت و حوادث خانه و خانواده را تحت  پوشش قرار می‌دهد، برای اولین بار از 20 مهرماه سال 82 در بیمه ایران طراحی  گردید. در این طرح، بیمه‌گر بیمه‌گزار را در مقابل خطراتی چون آصا  (آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار)، شخص ثالث و همسایگان، غرامت فوت و هزینه‌های  پزشکی بیمه می‌نماید.