شنبه 17 خرداد 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    بیمه آتش سوزی چه خطراتی را پوشش میدهد؟

    بیمه آتش سوزی چه خطراتی را پوشش میدهد؟

    در  بیمه آتش سوزی خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه بعنوان خطرات اصلی تحت پوشش  قرارمی گیرند و به تبع آن و حسب درخواست بیمه گذار خطرات اضافی از قبیل  زمین لرزه، طوفان، سیل، سرقت، ترکیدگی لوله آب و غیره تحت پوشش قرار می  گیرند.شایان ذکر است که دربیمه های آتش سوزی بالغ بر30پوشش خطرات تبعی قابل  ارایه میباشد.