دوشنبه 31 شهریور 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    با سلام و خسته نباشید آیا در بیمه نامه آتش سوزی منازل،‌ میتوان " رانش زمین" را به تعهدات اضافه کرد؟

    با سلام و خسته نباشید آیا در بیمه نامه آتش سوزی منازل،‌ میتوان " رانش زمین" را به تعهدات اضافه کرد؟

    بله  رانش زمین یکی ازخطرات طبیعی بیمه نامه آتش سوزی بوده که حسب درخواست بیمه  گذار و پرداخت حق بیمه آن میتواند به بیمه نامه اضافه گردد