شنبه 29 شهریور 1399
  آزمایشی
  پرسش و پاسخ

  اگر بعد از صدور بیمه نامه، بیمه گذار خواست محل مورد بیمه را به جایی دیگر منتقل کند چه اقدامی بایستی انجام دهد؟

  اگر بعد از صدور بیمه نامه، بیمه گذار خواست محل مورد بیمه را به جایی دیگر منتقل کند چه اقدامی بایستی انجام دهد؟

  باید  مراتب را بلافاصله به بیمه گر اطلاع داده تا در صورت بازدید از محل جدید و  قبلی، طی الحاقی نشانی محل مورد بیمه در بیمه نامه را عوض کرده و نشانی  جدید را به عنوان محل مورد بیمه قید نماید.

  لازم به ذکر است که هرگونه تغییری در بیمه نامه از قبیل افزایش سرمایه،  تغییر نشانی، تغییر بیمه گذار، کم یا زیاد شدن اموال، تغییر فعالیت بایستی   به اطلاع بیمه گر رسانده شود تا مراتب را طی الحاقی تایید نماید در غیر  این صورت بروز حادثه بیمه گر با استناد به اصل حسن نیت می تواند از پرداخت  تمامی یا قسمتی از خسارت خودداری نماید.