سه شنبه 17 تیر 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ بیمه بدنه

    آیا می توان بیمه بدنه خریداری شده را باز خرید نمود؟

    آیا می توان بیمه بدنه خریداری شده را باز خرید نمود؟

     بله ، ولی حق بیمه برگشتی به صورت تعرفه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد ، یعنی میزان حق بیمه برگشتی کمتر از روزشمار خواهد بود.