بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند را پوشش می دهد

خسارت های تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث  عبارت است:

 1. تعهد مالی
 2. تعهد جانی (دیه و نقص عضو)
 3. تعهد سرنشین

منظور ازخسارت مالی در بیمه نامه شخص ثالث عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث.

 هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.

از دیگر پوشش های بیمه نامه شخص ثالث خسارت جانی است که منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.

خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

  خسارت سرنشین:

قانون سرنشین وسیله نقلیه را این گونه معرفی میکند: سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد که تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارد

تخفیفات بیمه شخص ثالث در قانون جدید برای هر سال استفاده نکردن از بیمه نامه 5درصد میباشد و حداکثر آن 70 در صد در نظر گرفته شده

نحوه محاسبه تخفیفات بیمه ثالث
سال
تخفیف
15%
210%
315%
420%
525%
630%
735%
840%
945%
1050%
1155%
1260%
1365%
1470%

در صورتی که بیمه نامه داری خسارت(مالی،جانی) باشد طبق قانون جدید شخص ثالث هنگام تمدید بیمه نامه به نسبت نوع خسارت از تخفیفات بیمه نامه کسر میشود

خسارت مالی
یکبار خسارت 20%
دو بار خسارت30%
بیشتر از سه بار40%


خسارت جانی
یکبار خسارت 30%
دو بار خسارت70%
بیشتر از سه بار100%


در بیمه نامه شخص ثالث مواردی هست که در نرخ بیمه نامه تاثیر مستقیم دارد که از مهمترین آنها عبارت از

مورد استفاده خودرو و نوع کاربری

یکی از مهمترین مواردی که بر روی بیمه نامه تاثیر گزار است مورد استفاده است مورد استفاده یعنی با خودروی مورد نظر برای چه منظوری استفاده میشود در ادامه به چند مورد از کاربری های خودرو اشاره میکنیم

مورد استفاده سواری:مسافر بر(درون شهری و بین شهری)،آژانس ،تاکسی اینترنتی ،شخصی، تعلیماتی....

سال ساخت و عمر خودرو

با توجه به افزایش ریسک خودروهای کهنه، در تمام شرکت‌های بیمه نرخی به عنوان ضریب کهنگی در نظر گرفته می‌شود. این نرخ معمولا برای خودروهایی با عمر بیش از 15 سال محاسبه شده و به ازای هر سال 2 درصد به مبلغ بیمه‌نامه اضافه می‌گردد. حداکثر این ضریب برای ده سال کهنگی و معادل 20 درصد خواهد بود.البته برخی شرکت‌های بیمه به طور کلی خودروهایی با سال ساخت بالا را تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار نمی‌دهند و از فروش بیمه‌نامه به این خودروها خودداری‌‌‌‌‌ می‌کنند.


پوشش مالي بيمه نامه ثالث

پوشش مالي بيمه نامه شخص ثالث درقانون 2/5 درصد ديه همان سال درنظر گرفته شده که اين پوشش درسايت بيمينام از9میلیون تومان تا 180ميلیون تومان قابل انتخاب است

مدت بیمه نامه

معمولا تمامی بیمه نامه های شخص ثالث برمبنای یک سال تمام صادر میشوند ولی اگر بیمه گذار برای بیمه نامه ای برای مدت کمتر از یک سال درخواست کند روش محاسبه بیمه نامه به گونه زیر محاسبه میشود

مدت بیمه نامه
حق بیمه پایه بر مبنای یک سال
تا پنج روز 5درصد
از شش روز تا پانزده روز10درصد
از شانزده روز تا سی روز15درصد
از سی و یک روز تا شصت روز20درصد
از شصت و یک روز تا نود روز30درصد
از نود و یک روز تا صدو بیست روز40درصد
از صدو بیست و یک روز تا صدو پنجاه روز50درصد
از صدو پنجاه و یک روز تا صدو هشتاد روز60درصد
از صدو هشتادو یک روز تا دویست و هفتاد روز80درصد
از دویست و هفتادو یک روز تا سیصدو شصت و پنج روز100درصد


شرایط انتقال بیمه شخص ثالث در نقل ‌و انتقال خودرو

در شرایط متفاوتی فرد ممکن است قصد انتقال بیمه شخص ثالث خود را داشته باشد.

انتقال بيمه شخص ثالث به مالک جدید خودرو

در  صورت انتقال مالکیت خودرو مالک جدید می‌تواند بیمه‌نامه را به نام  خود  تغییر دهد. برای اینکار کافیست فروشنده و مالک جدید خودرو به یکی از   نمایندگی‌های صادرکننده بیمه مراجعه نمایند. در این حالت عدم انتقال رسمی بیمه‌نامه ممنوعیتی نخواهد داشت زیرا شماره شاسی خودرو در بیمه‌نامه درج   شده است و کارت جدید خودرو به نام مالک جدید است.

انتقال تخفیفات بيمه شخص ثالث خودرو

در  صورتی که مالک قبلی خودرو قصد انتقال بیمه‌نامه به مالک جدید خودرو  را  نداشته باشد و بخواهد تخفیفات بیمه را برای خود نگه دارد یا به شخص  دیگری  انتقال دهد می‌تواند با مراجعه به نمایندگی صادر کنند بیمه جهت انتقال تخفیفات بیمه اقدام کند.

در انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به قانون  خودروهای با کاربری مشابه توجه داشته باشید. به طور مثال امکان انتقال تخفیف از خودروی سواری به خودرو بارکش وجود ندارد. همچنین انتقال تخفیف  بیمه‌نامه در یک خانواده امکان پذیر  است.

مدارک لازم برای انتقال تخفیف عدم خسارت

 • اصل و کپی سند خودروی جدید
 • بیمه‌نامه خودرو جدید
 • کپی سند خودروی قدیم
 • کپی بیمه‌نامه خودروی قدیم
 • اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیم

️ چه زمانی کروکی کشیدن در تصادف لازم است؟

بسیاری از رانندگان ممکن است در حین رانندگی دچار حادثه شوند که بسته به  شرایط موجود، ترسیم یا ترسیم نکردن کروکی حائز اهمیت می‌شود. در ادامه  برخی از شرایطی را که کشیدن کروکی برای پرداخت خسارت الزامی است بیان شده  است:

 • یکی از طرفین مدارک لازم رانندگی مانند بیمه‌نامه، گواهینامه را نداشته باشد.
 • زمانی‌که یکی از طرفین در حال حرکت دنده‌عقب باشد.
 • زمانی‌که حادثه منجر به جراحت، صدمه‌بدنی و یا فوت باشد.
 • زمانی‌که یکی از طرفین یا هردو دارنده موتورسیکلت باشند.
 • زمانی‌که یکی از طرفین راننده وسیله نقلیه سنگین باشد.
 • زمانی‌که یکی از طرفین تصادف، وسیله نقلیه نظامی باشد.
 • زمانی‌که تصادف چندمرحله‌ای باشد، یعنی وسیله نقلیه بعد از برخورد با وسیله دیگر به جدول، درخت، … برخورد کند.
 • زمانی‌که تصادف باشئ ثابت باشد.

در صورت که طی حادثه خسارت بدنی رخ ندهد و خسارت زیر 9 میلیون تومان با  رضایت طرفین حادثه و در صورت توافق شرکت بیمه، نیاز به کشیدن کروکی نیست و  می‌توانید خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت کنید.

 حذف کوپن بیمه ثالث از ابتدای سال 97            

بر اساس قانون جدید از ابتدای سال 97 کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث حذف شد. برخی شرکت‌های بیمه به صورت کامل آن را حذف نموده‌اند و برخی شرکت‌های بیمه کوپن‌ها را شماره گذاری نمی‌کنند. با این وجود تعدادی از شرکت‌‌‌‌های بیمه همچنان کوپن‌‌‌ها را به صورت قبل در بیمه‌نامه خود نگه داشته اند و احتمالا در آینده‌‌‌‌‌‌ای نزدیک اقدام به حذف آنها خواهند نمود. در کل کوپن کاغذی به صورت قانونی از بیمه ثالث حذف شده است و به زودی به جای بیمه‌نامه، کارت هوشمندی صادر می‌شود که دارای QR کد است و تمام سوابق و اطلاعات بیمه‌نامه از این طریق در دسترس خواهد بود.همچنین بهتر است بدانید که بیمه‌نامه ‌‌‌‌‌هایی که کوپن از آن‌‌‌ها حذف شده است، برای دریافت خسارت باید از کپی بیمه‌نامه خود استفاده کنند.