سه شنبه 28 آبان 1398
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه نامه های آتش سوزی به چه صورت است؟

    نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه نامه های آتش سوزی به چه صورت است؟

    بیمه  گذار می تواند حق بیمه را هم نقداً و هم به صورت اقساط به بیمه گر پرداخت  نماید در صورت پرداخت اقساطی حداقل پیش پرداخت 20 درصد حق بیمه بوده و  مابقی مبلغ بایستی در 8 قسط تسویه گردد.